Lasern – världens första så kallade frielektronlaser i hårdröntgenområdet  –  har ett så energirikt ljus och så korta ljuspulser att man med dess hjälp kan avbilda oerhört små strukturer innan laserns styrka förstör dem.

Därmed har man äntligen kunnat avbilda flera objekt som tidigare inte låtit sig fotograferas med andra metoder.

Dels har man avbildat det så kallade miniviruset, dels den atomära uppbyggnaden av de proteiner i cellmembranet som fångar in solljuset hos en bakterie som lever på fotosyntes

– Biologer har länge drömt om att kunna avbilda virus, levande encelliga organismer och bakterier utan att behöva snitta, frysa, eller kontrastfärga med metaller som krävs i elektronmikroskopi. Våra studier visar att det verkligen går att göra avbildningar med hjälp av extremt intensiva och ultrakorta röntgenpulser, som annars förstör allt i sin väg, säger professor Janos Hajdu från avdelningen för molekylär biofysik, Uppsala universitet, till tidningen Ny teknik.