Översynen ska syfta till att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter. Personer som anonymt lämnar tips för publicering har redan ett starkt skydd, men inte de som vill anmäla samma saker till myndigheter.   

Mutbrottsutredningens betänkande behandlas nu av Regeringskansliet. Flera remissinstanser delade utredningens slutsats. Med mindre randanmärkningar står alla riksdagspartier som deltog i beslutet bakom förslaget.