I uttalandet, som författats av WHO:s globala rådgivande kommitté för vaccinsäkerhet (GACVS), står det att minst 12 av de länder som vaccinerat befolkningen mot influensa H1N1 rapporterat fall av narkolepsi. Däremot framgår det inte om fallen har en koppling till Pandemrix – som i den finländska studien var det vaccin som kopplades ihop med sömnsjuka – och om incidensen är högre än normalt.

GACVS påminner om att en koppling mellan vaccinering och risk att utveckla narkolepsi aldrig tidigare har observerats, och att fenomenet inte verkar vara globalt spritt. Därför är den enda slutsats man drar att mer kunskap är nödvändig innan ett eventuellt samband mellan narkolepsi och Pandemrix kan slås fast. För tillfället samarbetar Europeiska centret för sjukdomsprevention och –kontroll (ECDC) med flera EU-stater för att få fler svar i frågan.

GACVS lovar att följa utvecklingen noga och återkomma med fler uttalanden så fort ECDC fått fram några resultat.