Fysisk aktivitet har en viktig roll att spela när det gäller att reducera risken för vissa cancerformer, anser WHO.

De nya rekommendationerna är minst 150 minuter måttlig konditionsträning under en vecka för vuxna, alltså sammanlagt två och en halv timme. Det reducerar risken inte bara för cancer, utan också för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Världscancerdagen initierades 2005 med syfte att uppmärksamma den sjukdom som världen över orsakar flest dödsfall efter hjärt-kärlsjukdomar. Statistiken visar till exempel att 460 000 kvinnor dog i bröstcancer år 2008.

Jättestudie i Sverige

I Sverige får varje år 7 000 kvinnor diagnosen bröstcancer varav 1 500 dör. Just nu genomförs den största svenska studien någonsin om bröstcancer. 100 000 kvinnor ska ingå i studien och rekryteras vid Helsingborgs lasarett, Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm.

Forskarna ska bland annat att titta på livsstil, p-piller, hormontillskott, familjehistoria och andra faktorer som kan spela in för att kunna förutsäga riskerna för att drabbas av bröstcancer. Se länken här intill om du vill veta mer om studien.

Rekommenderar screening av kolon

I samband med Världscancerdagen publicerar också EU-kommissionen nya riktlinjer för screening av kolorektal cancer.

Kolorektal cancer är den näst vanligaste cancerformen i Europa och orsakade 609 000 dödsfall 2008.

EU-kommissionen rekommenderar alla medlemsländer att införa screening för både män och kvinnor över 50 år.

I Sverige görs screening av kolorektal cancer i ett par landsting och Socialstyrelsen håller på med en översyn av och utvärdering av olika metoder för att kunna ändra riktlinjerna.