WHO skriver i ett pressmeddelande att de tagit del av de finska och tidigare också svenska larmen om kopplingen mellan Pandemrix och narkolepsi och att frågan bör undersökas vidare. Detta görs också av ECDC, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, i samarbete med flera EU-länder.

Eftersom larmen endast rört Pandemrix, som ges mot svininfluensan, och den ökade förekomsten bara observerats i Sverige, Finland och Island ser WHO ingen anledning att ändra rekommendationen för vaccinering bland barn och ungdomar mot den vanliga säsongsinfluensan.

Det är WHO:s globala rådgivande kommitté för vaccinsäkerhet (GACVS) som för närvarande ser över all tillgänglig data i frågan och förbereder ett uttalande som bör komma de närmaste dagarna.