Kollektivavtalet om meddelarfrihet innebär att medarbetare på Capio har rätt att kontakta medier och lämna uppgifter eller uttala sig, antingen anonymt eller under eget namn. Capio har inte rätt att efterforska vem som uttalat sig eller särbehandla medarbetare som vänt sig till medierna.

Undantag för företagshemligheter

I princip får anställda inom Capio samma meddelarskydd som offentliganställda med ett viktigt undantag: företagshemligheter.

– Där måste vi ta hänsyn till lagen om skydd för företagshemligheter, men jag tror inte att det blir ett problem. Det är kanske inte sådana saker man vill gå ut med till medierna, säger Eva Paxlind.

Hon tror att det som anställda känner att de vill kunna prata om är hur man har det på jobbet och frågor som rör patientsäkerhet och eventuella brister i vården.

– Det är skönt att medarbetare nu inte behöver känna sig låsta om de vill berätta något eller om de blir kontaktade av media, säger Eva Paxlind.

Hoppas fler följer efter

Tidigare har vårdföretaget Attendo sagt att man tillämpar meddelarfrihet, men inte skrivit in det i något avtal. Carema har skrivit in meddelarfrihet i lokala avtal. Men Capio är det första vårdföretaget som slutit ett kollektivavtal.

– Vi hoppas att Capio blir föregångare och att andra privata vårdföretag följer efter. Kollektivavtal ger ett starkare skydd än policybeslut och lokala avtal, säger Eva Paxlind.