Det innebär dels undervisning på universitetet, dels webbaserad undervisning med både individuella uppgifter och grupparbeten. Utbildningen är på heltid i tre terminer.

Annika Karlström, programansvarig lektor för specialistutbildningen vid Mittuniversitetet, välkomnar högskoleverkets beslut att ge Mittuniversitetet tillstånd att examinera barnmorskor.
Det stämmer väl överens med det ökande behovet av barnmorskor både i regionen och i hela landet.

– Det är viktigt att vi har en barnmorskeutbildning av hög kvalitet i Norrland och det är oerhört glädjande att Mittuniversitetet nu kan erbjuda den. Vi står väl rustade med två lektorer, två adjunkter och en professor i ämnet, säger Annika Karlström.