Har du blivit tillfrågad om att arbeta på din semester? Och tackat nej för att du inte får den ersättning du vill ha? Kom ihåg att arbetsgivaren faktiskt har rätt att beordra dig att masa dig till jobbet. Även om det betyder att du måste flyga från din stuga vid Stora Blåsjön till arbetet i Trelleborg.

Kollektivavtalet slår fast att arbetsgivaren vid synnerliga skäl får beordra personalen att avbryta sin semester. Och den som bestämmer vad som är ett synnerligt skäl är just arbetsgivaren.

Ersättning prov på välvilja

Med andra ord kan de sjuksköterskor i Linköping som nyligen avvisade arbetsgivarens bud på 2 000 kronor per arbetspass i värsta fall tvingas krypa till korset. Åtminstone om det visar sig att vakanserna de förväntades fylla är så omfattande att situationen till slut kan sorteras in under ”synnerliga skäl”.

– Åberopar arbetsgivaren synnerliga skäl så måste de avbryta semestern. Man får inte neka, om man inte själv har synnerliga skäl att göra det.  Samtidigt ligger det i arbetsgivarens intresse att ha en bra relation till sin personal. Man ringer inte in sommarlediga om det inte absolut behövs, säger Cecilia Helldén, förbundsombudsman vid Vårdförbundet.

Måste inte bli nådd

Å andra sidan behöver inte arbetstagare i praktiken vara särskilt oroliga för att bli tvungna att jobba. En avstängd mobil är allt som behövs. Någon skyldighet att bli nådd finns inte inskrivet i avtalen.

Dessutom är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för alla utlägg som uppstår då du tvingas avbryta en semester, vilket förmodligen inte utgör någon vidare lockelse.

Vad arbetsgivaren har rätt att göra är att innan semestern påbörjats ändra i schemat och skjuta den till en senare tidpunkt.

Övertid kan planeras

Ytterligare en fråga som sjuksköterskor kanske gör bäst i att inte söka svaret på är om arbetsgivare får schemalägga övertid.

– Det finns en tro att arbetsgivare inte får beordra övertid för planerad verksamhet, men det får de, säger Cecilia Helldén.

Så länge det finns ett behov har arbetsgivaren rätt att ändra i scheman, förskjuta arbetstid och beordra övertid. I det sistnämnda fallet har man rätt till kompensation och kan dessutom göra individuella överenskommelser om ersättningen.

90-timmarsvecka

Hur mycket övertid kan arbetsgivaren beordra?

– I snitt får man inte arbeta mer än 48 timmar per vecka, eller totalt 50 timmar på en månad.

Så i teorin kan man beordras till 50 timmars övertid samma vecka om man jobbar mindre resten av månaden?

– Ja.