Det var efter semestern 2009 som sjuksköterskorna fick veta att deras arbetsuppgifter hade utökats med bedömningar av påverkade patienter som tidigare hade gjorts av läkare. De fick ansvar för att avgöra om patienten skulle till tillnyktringsenheten, var i behov av somatisk eller psykiatrisk vård  eller behövde läkarkontakt.

– Vissa diskussioner om en omorganisation hade förts innan sommaren. När vi kom tillbaka efter ledigheten var beslutet verkställt. På ett möte, som vi inte visste var så avgörande, informerade den biträdande avdelningschefen oss tre sjuksköterskor som var i tjänst, berättar Barbro Sigfridsson, sjuksköterska på Beroendecentrum.

Krävde lönerevision

När sjuksköterskorna fick veta att de skulle ta över de kvalificerade bedömningarna krävde de en lönerevision. Svaret från avdelningschefen blev: ”Det får ni ta upp nästa år”.

De framställde sina krav på nytt 2010, men fick inget svar alls från arbetsgivaren. I januari 2011 gjorde de ett nytt försök – fortfarande inget svar.

– Trots att vi har krävt omförhandling av våra löner och trots skrivelser till personaldirektör, psykiatrichef och personalchef i landstinget har vi inte fått någon respons alls, säger Barbro Sigfridsson, som också är en av Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen.

Sjuksköterskorna på Beroendecentrum har räknat ut att psykiatrin sparade fyra miljoner kronor förra året på att låta dem utföra läkarnas arbetsuppgifter. Under 2010 gjordes över 800 bedömningar som tidigare kostade landstinget mer än 5 000 kronor varje gång de utfördes.

Stort ansvar

– De arbetsuppgifter vi har fått ta över är kvalificerade och innebär ett stort ansvar. Det är svåra bedömningar eftersom vi också måste avgöra om det finns fysiska eller psykiska sjukdomar med i bilden. Ibland är patienterna väldigt nedgångna och ofta är de blandmissbrukare, säger Barbro Sigfridsson.

I skrivelsen till landstingsledningen kräver sjuksköterskorna att deras löner justeras och att de dessutom kompenseras retroaktivt för det merarbete de har haft sedan september 2009.

Vårdfokus har sökt  personalchefen, som har lovat att återkomma.