– Om vi ser att värden avviker från våra referensvärden kontaktar vi patienten. Om det behövs ändrar vår läkare patientens medicinering, eller så åker vi hem till patienten för en medicinsk bedömning, säger sjuksköterskan Maria Mjörnberg som tar emot värdena från patienterna.

Projektet går under benämningen Hälsodagboken och innebär att ett tiotal patienter med hjärtsvikt dagligen mäter sin vikt och skattar graden av andfåddhet. Några mäter också själva sitt blodtryck, sin puls och syresättningen i blodet.

Värdena skickas med hjälp av en digital penna till Linköpings avancerade hemsjukvård, där de tas emot och analyseras av Maria Mjörnberg.

Förhoppningen är att på ett tidigare stadium än i dag upptäcka försämringar som kräver vårdinsatser. På så sätt hoppas man kunna undvika en del av de akuta sjukhusinläggningar som är så vanliga inom den här patientgruppen.