På sitt just avslutade 64:e möte gällde en av de 28 resolutioner som antogs hälsosituationen på de av Israel ockuperade palestinska områdena, inklusive östra Jerusalem och Golanhöjderna. Resolutionen konstaterade återigen behovet av hela befolkningens lika tillgång till hälso- och sjukvård.

Världshälsoförsamlingen, WHA, manade WHO:s generalsekreterare Margret Chan att fortsätta arbetet med att möta hälsobehoven hos den palestinska befolkningen och befolkningen på Golanhöjderna.