Den svenska versionen av Snomed CT, världens största begreppssystem inom vård och omsorg, är en del av regeringsuppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Förutom att lägga till synonymer ska begreppen och termerna nu testas i vården och omsorgen för att se om de svarar mot de behov som finns eller om de behöver anpassas för svenska förhållanden.

De språkliga riktlinjer som har legat till grund för översättningen kan laddas ner eller beställas från Socialstyrelsen. Där ges förklaringar till varför begreppen har fått de översättningar de har. Som ett komplement finns också en lista med rekommendationer som uppdateras regelbundet.