Nio personer från både kommuner och landsting har anställts som äldrelotsar i Blekinge. Bland dem finns två sjuksköterskor, en arbetsterapeut, personer med social omsorgsutbildning som har arbetat som chefer i många år och tre undersköterskor, alla med gedigen kunskap och erfarenhet, berättar projektledaren Annika Davidsson.

Lotsen ska ha goda kontakter med vårdgivarna och kunna råda och vägleda patienten till rätt instans i vården. Tanken med att lotsarna har olika bakgrund, och olika professioner och erfarenheter i grunden, är att de också ska kunna konsultera varandra.

Vill skapa trygghet för sjuka äldre

Till att börja med ska de identifiera de personer som har en hög vårdkonsumtion, kontakta dem och erbjuda hjälp, stöd och vägledning i vårdorganisationen.

– Äldrelotsarna ska ha många tentakler ute i hela systemet och möta den unika individen och se vilket behov som den personen har och ge råd och stöd utifrån den kunskapen. De som behöver hjälp ska känna trygghet i att veta vart de ska vända sig, säger Annika Davidsson.

SKL-satsning på multisjuka 

Projektet är en del av ett större initiativ där Sveriges kommuner och landsting, SKL, har anslagit pengar till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Den splittrade vården av multisjuka har beskrivits av Ulla Gurner och Mats Thorslund i boken ”Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre”, som är en källa till inspiration när Landstinget Blekinge nu sätter igång med äldrelotsar.

Projektet är ett samarbete mellan landstinget och kommunerna i Blekinge.