När gamla får välja vård och omsorg har de egentligen inte något fritt val, anser sjuksköterskan Göran Holst, docent vid Blekinge tekniska högskola.

– Det fria valet är en illusion. I det läge som den gamla kvinnan befinner sig i är allt kaotiskt, hon kan ha blivit sjuk, råkat ut för en höftfraktur eller kanske har maken nyligen dött. Det som betyder något är konsekvenserna av det val hon gör, trygghet och inflytande, och det är omöjligt för henne att överblicka när hon ska göra valet, säger han.

Göran Holsts forskargrupp har under ett par år följt valet av hemtjänst. Tidigare studier har visat att personer som känner att de har inflytande över sitt liv och kan påverka sin situation är mer tillfreds med livet än de som inte kan det.

I sin studie har Göran Holst och hans forskarkollegor också sett att de gamla är nöjda och känner sig trygga med sina val. Men mitt i analysen av de fördjupade intervjuerna i studien har Göran Holst blivit tveksam till värdet av att alltid göra egna val, även om han tycker att det är en självklar rätt att få välja.

För att det ska bli ett val värt namnet krävs en dialog om vad olika val får för konsekvenser. De förutsättningarna finns inte, enligt Göran Holst.