Utbildningen som blir obligatorisk är resultatet av förhandlingar som Vårdförbundet och Kommunal fört med landstinget.

Förhandlingen handlade dels om att landstinget inte hade samverkat den nya upphandlingen av ambulansverksamheten i Arvika, dels att inget samråd skett inför införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem.
 
Ingen samverkan

Det var i mitten av januari som beskedet kom att Samariten AB skulle ta över verksamheten. Men som Vårdfokus kunde rapportera hade det inte skett någon samverkan med de fackliga organisationerna innan beslutet togs.
 
– Den delen av förhandlingen slutade i oenighet. Landstinget fortsätter att hävda att man inte behöver förhandla om verksamhet som redan har varit på entreprenad, bara vid ny övergång. Däremot enades vi om att göra skrivningarna tydligare om förhandlingsskyldighet då verksamhet läggs på entreprenad, säger Ann-Britt Jonsson, Vårdförbundets vice avdelningsordförande i Värmland.
 
Nytt kvalitetssäkringssystem

Under samma förhandling tvistade man också om införandet av kvalitetssäkringssystemet Metts som bestämts uppifrån utan vare sig centralt eller lokalt samråd.
 
– Vårdförbundet är absolut inte emot kvalitetssäkringssystem, men vi saknar konsekvensanalyser av vad organisationsförändringarna innebär för arbetsmiljön, säger Ann Britt Jonsson.
 
Inte heller där kunde parterna enas, men Vårdförbundet fick alltså gehör för sina yrkanden om utbildning.