– Det här är allvarligt. Vi har länge hävdat att det satsas för lite och pekat på att det inte finns pengar avsatta i budgeten för arbetet med att tillämpa den nya patientsäkerhetslagen.

Det säger Thomas Lundström som är Vårdförbundets representant i regional samverkan i Skåne. Han menar att Else Ribbes beslut bekräftar den oro som Vårdförbundet har känt länge.

Behövs mer personal

Till Sydsvenskan säger Else Ribbe att Region Skåne har en väldigt lång väg att gå, organisatoriskt, mentalt och ekonomiskt, för att patientsäkerheten ska förbättras. Bristen på engagemang och pengar har lett till att hon inte har kunnat rekrytera personal som arbetar direkt med patientsäkerheten.

– Vi behöver ha personal som ser till att nya områden inom patientsäkerhetsarbetet kommer ut i verksamheterna, som mäter och följer upp effekterna.

Omöjligt utan resurser

Thomas Lundström tycker att det är tråkigt att Else Ribbe slutar och han befarar att patientsäkerhetsarbetet nu försenas ytterligare.

– Hon har engagemang och har arbetat mycket med de här frågorna, men det är omöjligt för Else Ribbe att göra det som behövs när det gäller patientsäkerheten om hon inte får resurser säger han.

Medicinske direktören vid Region Skåne, Anders Thulin, anser inte att det finns någon schism mellan ledningen och Else Ribbe och tycker det är beklagligt att hon slutar.

– Jag uppfattar det som att vi har samma övergripande mål, säger han till Sydsvenskan.