Förbundsstyrelsens medlemmar jobbade i helgen med att informera Vårdförbundet alla avdelningar om avtalsläget. Ett slutbud ligger färdigt att undertecknas. Men först krävs ett kongressbeslut, enligt Vårdförbundets stadgar.

– Förankringen fortsätter under veckan, säger Kerstin Persson och kommenterar sitt eget uttalande med att hon försöker komma på ett bättre ord än ”förankra” för att beskriva processen.

Förhandlingarna slutförda

Enligt Svenska akademiens ordlista har ordet två betydelser. När det gäller båtar handlar det om att lägga för ankar. Mer bildligt talat betyder förankra att ”skaffa sig stöd för en uppfattning”. Och det verkar vara det som pågår inom Vårdförbundet just nu.

Kerstin Persson och de andra förhandlarna anser att de har nått så långt de kan komma i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Och Vårdförbundets styrelse tycker att förslaget till slutbud är bra.

LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, som förhandlat tillsammans med Vårdförbundet, är redo att fatta beslut om avtalet. Där krävs endast ett formellt beslut från förbundsstyrelsen för att slutbudet ska godkännas.

– Från förhandlingsrådet har vi gett förbundsstyrelsen rådet att bifalla. Den kommer att mötas på måndag, säger Elisabeth Haraldsson, ordförande i LSR:s förhandlingsdelegation.

Med bara några dagar kvar av det gamla avtalet ökar pressen på Vårdförbundet. Om inte en majoritet av kongressombuden är med på tåget finns risken att avtalsförhandlingarna strandar, drar ut på tiden eller slutar i konflikt.

Slutbudet fortsatt hemligt

Innan kongressen tagit ställning till slutbudet vill varken Vårdförbundet, LSR eller SKL gå ut med avtalets innehåll.

Varför tar förankringen ute hos Vårdförbundets avdelningar så lång tid?

– Avdelningarna behöver få mer fakta, diskutera med sin egen styrelse lokalt och hämta in synpunkter. Man måste få avtalet beskrivet för sig så att man förstår innebörden av det. Det är därför det tar tid, säger Kerstin Persson .