Förbundsstyrelsens medlemmar har kontakt med alla avdelningar under helgen för att få in synpunkter både på själva innehållet i avtalet men också på hur kongressombuden ska kunna fatta ett bra beslut.

I Vårdförbundets stadgar står att ”kongressen ska ta ställning till ett slutbud”. Det innebär att alla 200 kongressombud på något sätt ska involveras i den process som nu pågår.

På måndag tar förbundsstyrelsen ställning till hur man ska hämta in kongressombudens ställningstagande.

Det kan antingen handla om att samla alla kongressombud centralt eller inom varje avdelning eller att ha någon form av videokonferens/webbmöte.

– Eftersom det är ett slutbud kan man i det här läget inte förändra själva förslaget, det går bara att säga ja eller nej, säger Vårdförbundets förhandlingschef Kerstin Persson.

Ingela Gardner Sundström är chef för SKL:s förhandlingsdelegation. Hon säger att man nu inväntar Vårdförbundets beslutsprocess.

– Vi kan samla ihop vår förhandlingsdelegation och ta ett beslut ganska snabbt när vi får veta hur Vårdförbundet ställer sig, säger hon.

Ingen av parterna vill i det här läget gå ut med några detaljer kring avtalets innehåll.