Avtalet innehåller både löner och allmänna anställningsvillkor och innebär att lönerna höjs med två procent mellan 1 juli 2010 och 1 september 2011. Från 2011 gäller lokal lönebildning som är ickenivåbestämd och helt baserad på individuella prestationer.

– Avtalet innehåller nya skrivningar som innebär mer tydlighet kring löneprocessen. Förstärkt lönesamtal är ett exempel som ger ett utökat skydd för individen, säger Oskar Falk, ombudsman på Vårdförbundet.

Höjd jourersättning

Ersättningen för ob, beredskap och jour höjs från 1 juli 2011. Ersättningen för beredskap och ob ökar med 3,5 procent. En särskild satsning görs på jourersättningen som ökar med omkring 8 procent.

– Avtalet innehåller en differentierad jourersättning – vilket är nytt. Vi anser att det är rimligt med en högre jourersättning under vanliga helger och under storhelger.

Vill ta tillvara kunskapen

Parterna har också kommit överens ett avtal om kompetensutveckling.

– Det är viktigt att ambulanssjukvården kan ta till vara på våra medlemmars kunskap på rätt sätt. Det finns det ett intresse av – både hos ambulansföretagen och hos våra medlemmar. Där finns en stor utvecklingspotential, säger Oskar Falk.

En arbetsgrupp som ska fokusera på arbetsmiljö, hälsa och säker vård ska också tillsättas. Särskilt fokus läggs på arbetstidsfrågor. Arbetstiderna är en fråga som har varit svår att lösa under förhandlingarna.

– Arbete 24 timmar om dygnet hör inte ihop med säker vård och är dessutom ett hot mot de anställdas hälsa. Arbetstiden är en viktig fråga – särskilt inom ambulansen – och jag är nöjd med att den kommer att fortsätta diskuteras, säger Oskar Falk.