Det går att nå goda resultat med icke-farmakologisk behandling konstaterar Läkemedelsverket som i dag publicerar rekommendationer för farmakologisk behandling av överaktiv blåsa. 

Som exempel tas patientundervisning om blås- och bäckenbottenfunktionerna, genomgång av vätske- och kisslista/läckagetest, genomgång av medicinlistan, blåsträning och bäckenbottenträning. 

Omkring 365 000 kvinnor och 100 000 män i Sverige har symtom på en överaktiv blåsa, det vill säga besväras av urinträngningar, ofrivilligt läckage och oförmåga att kontrollera urinblåsan.

Besvären ökar med stigande ålder men drabbar alla åldrar och innebär ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp.

De redan stora sjukvårdskostnaderna väntas öka. 2007 kostade läkemedlen för urinträngningar och urininkontinens mer än tvåhundra miljoner kronor.