Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som vill lugna svenskar som är oroliga för att strålningen ska innebära en hälsorisk även i Sverige, som efter Tjernobyl-katastrofen 1986.

Innan utsläppen eventuellt når Sverige kommer de att ha hunnit spädas ut så mycket att endast mycket låga koncentrationer av radioaktiva ämnen riskerar att finnas i luften.

Däremot kan svenskar som måste resa till Japan köpa jodtabletter före avresan. Resenärer uppmanas dock att äta tabletterna först om japanska myndigheter rekommenderar det.