– Jag förstår att personalen är hårt pressad. Vi har haft problem med överbeläggningar en längre tid, men det har varit än värre de senaste månaderna och förra veckan fick vi en topp, säger chefläkaren Jerker Isacson.

Vårdfokus.se har tidigare berättat om att de fackliga organisationerna slår larm till Arbetsmiljöverket för att personalen inte längre orkar med de ständiga överbeläggningarna.

Tyvärr har Jerker Isacson inga snabba lösningar för att komma till rätta med problemen, men berättar om de åtgärder som har vidtagits på sjukhuset:

• Förbättrade rutiner kring rondarbetet med kontinuerlig utskrivning av patienter.
• Ett kompetent mottagande på akuten för att patienter inte ska läggas in om det inte är nödvändigt.
• Bättre planering i samband med utskrivningar och ökat samarbete med den kommunala sjukvården och omsorgen.
• Flera nya arbetsprocesser ska införas, till exempel att patienter förs direkt från ambulans till röntgen.

– Men även om vi blir effektivare, så är nog de flesta överens om att det måste till fler vårdplatser på sikt, säger Jerker Isacson.

Antalet vårdplatser i Borås, liksom i hela landet, har minskat under en lång följd av år för att anpassas till modern sjukvård med korta vårdtider. Men nu ser många sjukhus att platserna inte räcker till när antalet äldre och sjuka har ökat markant.