Efter ett uppmärksammat reportage i Uppdrag Granskning fann Socialstyrelsen allvarliga missförhållanden vid en inspektion av Öjagårdens och Norrgårdens demensboenden i Piteå. Bland annat låstes de boende in i sina lägenheter nattetid, utan att ha gett sitt medgivande, vilket strider mot lagen.

Förslagen otillräckliga

I februari svarade socialnämnden i kommunen på kritiken genom en lista på förslag på hur bristerna skulle åtgärdas. Men enligt Socialstyrelsen uppfyller inte ett enda av förslagen de krav som myndigheten ställde efter inspektionerna.

Ett exempel är nämndens förslag om att låta två personer ansvara för tre boendeenheter på två våningsplan i två olika byggnader, och hjälpa de inlåsta att öppna dörrar när så önskas. Omöjligt, är Socialstyrelsens svar.

Behov tillgodoses inte

Enligt Per-Anders Sunesson, avdelningschef på Socialstyrelsen, är det anmärkningsvärt att boendeenheterna fortfarande inte kan tillgodose de gamla och demenssjukas behov.

Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att socialnämnden valt att inte kommentera eller föreslå åtgärder för flera av bristerna. Det har inte gått att nå socialnämnden i Piteå kommun för en kommentar.