Stridsyxan viner ännu i luften över Piteå. På måndagen beslutade en enig kommunstyrelse att överklaga Socialstyrelsens beslut om åtgärder inom demensvården.

Enligt kommunalrådet Peter Roslund (S) är meningen inte att slippa undan åtgärder, utan att få vägledning och ett förtydligande av vad kommunen egentligen förväntas göra. Som det är nu famlar de i blindo, enligt dem själva.

Arbetar med förbättringar

Piteå kommun har redan kontaktat SKL,  Sveriges kommuner och landsting, för hjälp. Samtidigt, och i väntan på svar från förvaltningsrätten, fortsätter arbetet med att förbättra situationen på kommunens demensboenden.

Bland annat har införandet av 13 nya tjänster tidigarelagts till 1 maj och dörrarna till de boende ska inte längre låsas utan samtycke.