Metoden går ut på att separera celler för att sedan kunna identifiera bakterier i blodet.

Enligt Thomas Laurell, professor och forskargruppledare på Lunds tekniska högskola, LTH, är metoden utvecklad inom mikroteknik och utgår från grundläggande teknikforskning på just LTH.

Förhoppningen är att snabbt kunna identifiera bakterier i blodet hos patienter med feber, och göra det inom bara ett par timmar. Många patienter som annars skulle avlida av blodförgiftningen skulle därför kunna räddas.

Tid påverkar överlevnad

Det är känt sedan tidigare att ju snabbare rätt diagnos ställs och rätt antibiotika ges desto större chans har patienten att komma undan med livet i behåll och med färre komplikationer.

EU-projektet leds från Finland och inkluderar forskare från Spanien men det kliniska arbetet utförs enbart i Lund.