Utskottet vill att våld mot kvinnor får ett eget direktiv medan den ansvariga kommissionären, Viviane Reding, anser att våld mot kvinnor ska vara en del i brottsofferdirektivet, rapporterar Europaportalen.se.

Samtidigt beslutade utskottet att man ser surrogatmödraskap som ett allvarligt problem och att prostitution är en form av våld mot kvinnor.

Jämställdhetsutskottets betänkande är ett initiativbetänkande vars förslag kommer att tas upp till omröstning av Europaparlamentet i april.