– Flera barn har behövt andningshjälp med näskateter (CPAP) och det kräver extra övervakning, berättar Bo Orlenius, chef för barn- och ungdomskliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Väntetiderna har varit långa på barnakuterna och föräldrar rekommenderas nu att i första hand ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177 innan de åker in och sätter sig att vänta.

Christina Johansson, som är chef för barn- och ungdomskliniken i Linköping och Motala, säger att väntetiderna kan bli långa för de barn som inte är allvarligt sjuka eftersom man måste prioritera dem som är svårast sjuka.

Hon vädjar också till föräldrar att inte ta med friska syskon till akutmottagningarna eftersom infektioner lätt sprids.