EU vill ge EU-kommissionen möjlighet att övervaka olika mått på ekonomisk utveckling, som konkurrenskraft och lönenivåer, i eurozonen och i länder som väljer att ansluta sig. Målet är att undvika ekonomiska kriser som den grekiska.

Hot mot facken

De svenska och europeiska fackförbunden anser att den fria förhandlingsrätten går förlorad.

Därför har de fackliga organisationerna sedan länge förberett demonstrationer runt om i Europa och naturligtvis också i Bryssel, där EU nu i dagarna ska klubba igenom kommissionens lagstiftningspaket, den andra delen i EU:s åtgärdsförslag. Toppmötet inleds i dag.

På hemmaplan har statsminister Fredrik Reinfeldt försäkrat att den så kallade europakten inte kommer att påverka den svenska modellen.

Sverige utanför

Direktanslutna är bara länder i eurozonen. Övriga länder har möjlighet att ansöka om inträde men den svenska fackliga och politiska opinionen har redan fått Sverige att tacka nej.

För Tyskland är europakten en förutsättning för att landet ska gå med på att öka 2013 års räddningsfond till 500 miljarder euro. Tyskland är det land som ekonomiskt bidrar mest till fonden.