Kiruna kommun har nu lokaliserat läckan som orsakade avbrottet i fjärrvärmetillförsel till staden. Därmed kan personal och patienter på Kiruna sjukhus andas ut. Någon evakuering är inte längre aktuell ens som värsta scenario.

– Nej, läckan var i en annan del av staden och vi har gått ner till normal beredskap, säger sjukhuschefen Göran Millebrand.

– Däremot kan man ju undra vad läckorna – två stycken två dagar i rad – beror på, om det har något att göra med sättningar i marken eller stadens situation. Vi skulle behöva en fördjupad analys av problemet, lägger han till.

Orsaken okänd

Kiruna kommun arbetade på fredagsförmiddagen med att få tillbaka trycket i fjärrvärmeledningarna. En analys av orsaken till läckagen kommer enligt dem att påbörjas först nästa vecka.

Det var under natten mot torsdag som ett fjärrvärmeavbrott klippte värmen för Kirunabor i de högre liggande delarna av den kuperade staden. Samma natt väcktes sjukhuschef Göran Millebrand som genast såg till att förbereda för en total evakuering av sjukhuspersonal och patienter.