– Arbetsgivaren har inte kunnat visa vilka förbättringar det blir för vare sig patienter eller personal. Det här försvårar i stället för att underlätta för oss, säger Marika Bergquist, samordnare för Vårdförbundets sjuksköterskor i Malmö stad och själv nattarbetande sjuksköterska.

Den omorganisation som ska gälla från måndag innebär att alla sjuksköterskor som arbetar natt flyttas från de stadsdelar där de hittills haft sin placering till Södra innerstaden. Där ska två av dem sitta vid datorer och ta emot samtal eller mejl från personal, anhöriga och patienter från 60 vård- och demensboenden, 110 LSS-boenden och patienter i egna boenden – medan de andra gör besöken.

Tredjehandsuppgifter

– Vi kommer att få andra- och tredjehandsuppgifter i stället för att själva prata direkt med personal eller patienter som hittills. Det här blir ingen säkerhet för oss, säger Marika Bergquist.

I planeringen ingår också en besparing, tretton sjuksköterskor per skift ska krympa till sex som ska serva hela Malmö. Några avsked blir det inte eftersom 16 sjuksköterskor redan valt att sluta.

Sjuksköterskorna vid datorerna, de arbetsgivarna kallar ”spindlarna”, ska vid behov kunna ordinera vid behov läkemedel och enklare insatser som personalen ska utföra. Men de kommer, enligt Marika Bergquist, inte att kunna följa upp sina ordinationer när de ska serva så många. 

Ingen personkännedom

– När vi ordinerar något vill vi också följa upp genom att personalen ringer tillbaka. Vi känner personalen och patienterna ute i stadsdelarna, och har kunnat föra information vidare till de chefer och sjuksköterskor som arbetar dagtid. Nu ska kontakterna ske via fax och mejl, personkännedomen kommer att försvinna, säger hon. 

Det är sjuksköterskor som arbetar på dagen på vård- och LSS-boenden som ska delegera personalen på natten. Marika Bergquist menar att sjuksköterskorna också kommer att tvingas delegera arbetsuppgifter till personalen på boendena i en omfattning som gör det omöjligt att hålla ordning på alla som får delegation. 

– Vi vet inte hur arbetsgivaren har säkrat de delegeringarna eftersom dagsjuksköterskor inte arbetar på natten, säger Marika Bergquist.

Oklart om bilarna

I Malmö stads samverksansavtal står det tydligt att personalen ska vara delaktig i förändringsprocessen.

– Vi har inte fått påverka det här. Vid två tillfällen har vi gjort risk- och händelseanalyser. Viktiga punkter har kommit fram men arbetsgivaren lämnade det utan åtgärd. Efter diskussioner jag haft med arbetsgivaren gick man med på att till en början ha åtta sjuksköterskor i tjänst per skift, i stället för sex som planerat. Men hur länge vi får ha det så vet vi inte, säger Marika Bergquist.

Det är inte det enda de inte har fått besked om. Fortfarande vet de till exempel inte vilka bilar de ska använda, var de står eller hur nycklarna till de olika boendena ska hanteras.

– Arbetsgivaren förstår inte vårt arbete. När jag på ett möte i dag frågade om de tycker det är acceptabelt att vi inte vet hur vi ska arbeta på måndag, blev svaret att det räcker med att de vet. Och så lämnade de bordet.