Landstingen i Örebro, Västmanland, Värmland, Sörmland och Östergötland informerar via sina hemsidor att oroliga medborgare som nyligen kommit hem från Japan har möjlighet att kontakta sjukvården för att screena sig för eventuell kontaminering av radioaktiva ämnen.

Ingen information

Landstingen i Kalmar, Uppsala och Gävleborg informerar i sin tur att risken för att radioaktivt material ska nå Sverige är försvinnande liten.

Hos övriga, däribland landstinget i Stockholm, Region Skåne och Region Västra Götaland, råder total tystnad om hur oroliga resenärer ska göra.

– Nej, vi har inga planer på ett generellt erbjudande om att mäta strålningsdoser. På Vårdguiden berättar vi däremot att den som är orolig kan ringa dit och prata med en sjuksköterska som bedömer om man behöver kontakta vården, säger Anders Fridell, presschef på landstingsstyrelsens förvaltning i Stockholm.

Skåne på gång

I Region Skåne har frågan varit uppe för diskussion men något slutgiltigt beslut har ännu inte tagits.

– Vi arbetar för att möjligheten ska finnas men har inte sett något behov ännu. Vi tar frågan på största allvar och hänvisar oroliga till primärvården, säger Rolf Ohrlander vid regionens avdelning för kris, beredskap och säkerhet.