– Det känns skönt att kommunen inser att de gjorde fel, säger skolsköterskan till Vårdfokus.

Hon tycker fortfarande att det är ofattbart att hon blev straffad och förflyttad mot sin vilja för osanna rykten om hennes man.

– Man tror inte att sådana här saker ska kunna hända i en rättsstat, i en demokrati. Det är ju bara i diktaturer som personer straffas för påstådda brott som anhöriga har begått, säger hon.

Anklagad och friad för sexbrott

Den här sorgliga historien började i november 2009 då skolsköterskans man anklagades för sexbrott av två tonårspojkar på skolan där skolsköterskan arbetade.

I december friades mannen från misstankarna och i januari 2010 lades förundersökningen ner. Men Kungsbacka kommun beslutade att förflytta skolsköterskan till en annan skola i april 2010, alltså efter att misstankarna var avskrivna.

Beslutet togs av skolledaren och verksamhetschefen i första hand, men gick sedan hela vägen upp till kommunledningen.

Centrala tvisteförhandlingar

Skolsköterskan protesterade med hjälp av Vårdförbundet, men den lokala tvisteförhandlingen gav inget resultat.  Därför beslutade man att gå vidare till central nivå.

– Arbetsgivarens agerande var rättsstridigt. I stället för att stötta henne i en svår situation förflyttades vår medlem mot sin vilja, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet.

De centrala tvisteförhandlingarna har nu avslutats och arbetsgivaren kommer att betala ut ersättning till medlemmen.

Fick mycket stöd

Skolsköterskan har själv valt att stanna kvar på sin nya arbetsplats. Hon säger att hon blev så kränkt och illa behandlad på den förra skolan att hon inte vill återgå till sitt gamla jobb.

– Men jag fick också väldigt mycket stöd från lärare, annan personal, föräldrar och elever på skolan.

Stödet från andra skolsköterskor, från grannar, vänner och familj, har betytt mycket.

Men hon kan fortfarande inte förstå att kommunen kunde agera på det sätt som den gjorde.

– Det har tyvärr också skapat en oro bland andra anställda som frågar sig hur lätt man kan bli förflyttad egentligen, säger hon.

Ansvariga på Kungsbacka kommun vill inte kommentera ärendet.