Problemet med tidigare metoder har varit att det ljus som behövs för att göra filmen har skadat cellen för mycket. Ljuset har också lyst upp för mycket, vilket gjort bilderna oskarpa.

Det nya mikroskopet, som beskrivs i tidskriften Nature Methods, hämtar i stället inspiration från tekniken som används för att läsa av streckkoder i affärer. En tunn ljusskiva sveper över cellerna och belyser dem med korta uppehåll och med rätt ljusmängd, så att inte cellerna skadas.

Mikroskopet tar 200 bilder i sekunden, en serie som sedan kan användas för att bygga tredimensionella bilder av cellerna eller för att skapa filmer av vad som händer i enstaka celler. Bland annat ska man kunna se hur cellernas dna fördubblas inför celldelningen.