Det är på Skandionkliniken, ett nationellt projekt som drivs gemensamt av sju landsting med universitetssjukhus, som den nya strålningsutrustningen för protonbehandling ska finnas.

Protonbehandling av cancerpatienter ger bättre bot och mindre biverkningar än traditionell strålning och gör till exempel stor nytta vid behandling av cancer hos barn.

Skandionkliniken är under uppbyggnad i Uppsala och bakom projektet står de sju landsting som har universitetssjukhus; Uppsala, Östergötland, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro.

Den totala kostnaden är beräknad till en miljard svenska kronor och kliniken ska vara färdigbyggd 2015.