Ett enskilt landsting kan i dag utnyttja Sjöfartsverkets helikoptrar under förutsättning att landstinget betalar för transporten. Nu vill försvarsutskottet att regeringen snarast tar initiativ till överläggningar mellan landstingen och statliga myndigheter om hur också statens andra helikoptrar ska kunna utnyttjas, enligt Riksdag & Departement.

Den sjätte april blir det röstning om förslaget i riksdagen.