Efter en oanmäld inspektion en natt i november förra året fick Socialnämnden i Skellefteå hård kritik från Socialstyrelsen. På boendet Klockarhöjden var en anställd ensam ansvarig för två våningsplan med 40 mer eller mindre äldre dementa. De gamla var inlåsta och det var oklart om det själva gått med på detta och om alla hade möjlighet att ta sig ut ur sina rum när de ville.

Extrapersonal vid behov

Socialnämnden i Skellefteå har efter kritiken vidtagit åtgärder som redovisas i ett svar till Socialstyrelsen. Bland annat har de boende tillfrågats om dörrarna ska hållas låsta, hotellås har installerats som gör det möjligt för de boende att själva öppna sina dörrar inifrån. Boendechefen och den tjänstgörande sjuksköterska har fått ansvar för att tillkalla extra personal när vårdbehovet bedöms som extra stort. På längre sikt ska verksamheten på Klockarhöjden avvecklas helt eftersom lokalerna inte är ändamålsenliga, skriver Socialnämnden.

Flera frågetecken

Men det här är inte nog, anser Socialstyrelsen. I ett nytt beslut kräver man att Klockarhöjden bemannas så att personalen har möjlighet att hålla uppsikt över de boende och kan finnas på plats utan dröjsmål om de äldre vill in eller ut ur sina rum. Socialstyrelsen vill också att Skellefteå socialnämnd redogör för hur man inhämtar samtycke till att hålla dörrar låsta när en boende är mycket dement.