Ökningen från 6,9 fall per 100 000 invånare 2009 till 7,3 fall per 100 000 invånare 2010 beror helt på invandringen från länder med många smittade. 85 procent av de 683 fallen gällde utlandsfödda personer och de flesta av dem hade smittats i sitt hemland.

En del kan dock ha smittats på väg hit eller efter sin anmkomst till Sverige. Förra året upptäcktes flera fall av tuberkulos på en flyktingförläggning i Östergötland. De hade enligt Smittskyddsinstitutet förmodligen hade smittats på förläggningen.

De svenskfödda som utvecklar aktiv tbc är framför allt svenskar över 65 år som blivit smittade tidigare i livet,  när det var vanligt med smittspridningen i Sverige. Men också yngre personer i Sverige med nära anhöriga i länder med hög frekvens av tbc insjuknade.

I morgon är det Världstuberkulosdagen, instiftad av mer än 1 000 internationella organisationer inom privat och offentlig sektor som tillsammans arbetar för att utrota tuberkulos.

I år uppmärksammas personer runt om i världen som hittat nya sätt att förebygga tbc och som kan tjäna som förebilder i det fortsatta arbetet.

Tuberkulosprogram räddar varje år flera miljoner människors liv.