Hälsobudskapet under de senaste åren har varit att vi behöver få i oss massor av antioxidanter för att minska de fria syreradikalernas skadliga effekter på våra celler.

Men nu visar en ny studie från forskare vid Karolinska institutet, som publiceras i Journal of Physiology, att föreställningen om att fria radikaler generellt är farliga och ska motverkas är en myt.

– Det är som vanligt att lagom är bäst. Under normala förhållanden fungerar fria radikaler som viktiga signaleringssubstanser, men mycket höga nivåer under lång tid kan leda till sjukdom, säger professor Håkan Westerblad, som har lett studien.

Ger hjärtat mer slagkraft

Resultaten avslöjar en tidigare okänd reglermekanism av hjärtats slagkraft och kan ge ökad förståelse för olika typer av hjärtfel.

I studien, som är gjord på möss, visar forskarna att vid stress bildas fria radikaler i cellernas ”kraftverk”, mitokondrierna. Det gör att sammandragningar i cellerna stimuleras. Till exempel ger det hjärtat mer slagkraft. Men när forskarna tillförde antioxidanter försvann en stor del av stimulering på hjärtmuskelcellerna.
 
– Fria radikaler har en viktig funktion eftersom de bidrar till att hjärtat kan pumpa mer blod i stressituationer. Å andra sidan kan långvarig stress leda till hjärtsvikt och där kan kroniskt förhöjda nivåer av fria radikaler vara en del av problemet, säger Håkan Westerblad.