I morgon skulle ett nytt avtal för löner och villkor träda i kraft mellan  SKL, Vårdförbundet och  Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. Men istället förlängs det gamla avtalet.

– Vi är överens med SKL om att förlänga det i två veckor. Det vi har i nuvarande avtal gäller alltså i två veckor till för att vi ska hinna jobba klart med beslutsprocessen inom förbundet, säger Kerstin Persson, Vårdförbundets chefsförhandlare.

Samlar in synpunkter

I morgon ska förbundsstyrelsen sammanträda i ett telefonmöte och utvärdera de synpunkter och reaktioner man fått på slutbudet från avdelningar och kongressombud runt om i landet.

– Därefter kommer man att ta ställning till om och när man kallar in en kongress, säger Kerstin Persson.

Enligt Vårdförbudets stadgar är det kongressen som fattar det slutgiltiga beslutet om ett avtal och säger ja eller nej till slutbudet.