– En tjänsteman på SKL har fört ett resonemang med en journalist på Svenska Dagbladet om läkemedelskostnader. Men frågan har inte ens varit uppe för politisk beredning, vilket betyder att SKL inte har tagit ställning, säger Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Högkostnadsskyddet på receptbelagda läkemedel har sedan 1999 legat still på 1 800 kronor. Med tanke på hur den allmänna prisutvecklingen sett ut sen dess bör maxgränsen höjas till 2 200 kronor, säger Bo Claesson, expert på läkemedelsfrågor inom SKL, i Svenska Dagbladets artikel.