Läkemedelsverket rekommenderar patienter som i dag använder Pulmicort inhalationsspray att kontakta läkare för att diskutera alternativ behandling. Det finns inhalationssteroider godkända i sprayform, som suspension och som inhalationspulver.

Det är bara Pulmicortsprayen som försvinner. Pulmicort turbuhaler och Pulmicort suspension för nebulisator kommer att finnas kvar.