Den som velat fixera eller flytta på celler och andra små föremål har hittills hänvisats till en så kallad optisk pincett, en laserstråle som styrs med hjälp av en datormus via ett mikroskop.

Gammal teknik begränsad

Men metodens begränsningar är kanske uppenbara – med en vanlig markör går det bara att flytta ett föremål i taget.

Ipad-applikationen gör att forskaren kan placera sina fingrar på skärmen och flytta upp till elva föremål samtidigt. Bilden som visas på skärmen kommer från mikroskopet och fingrarnas positioner omvandlas av en dator till information om hur laserstrålen – som även den går in genom mikroskopet – ska agera. Med andra ord sker allt i realtid.

Lätt att använda

Är det flera föremål som ska flyttas bryts laserstrålen på en  LCD-skärm som styr strålarna till rätt celler eller andra mikroskopiska objekt.

”Besökare som aldrig handskats med liknande teknik kan utan problem flytta runt på partiklar hur lätt som helst”, säger Richard Bowman, huvudförfattare till artikeln som beskriver tekniken i Journal of Optics, till webbmagasinet Wired.