Att arbeta inom vård och omsorg måste bli ett statusjobb, sade Håkan Juholt och fortsatte:

”Vi kommer inte i framtiden att kunna förlita oss på någon slags kollektiv Florence Nightingale-inställning hos dem som arbetar i offentlig sektor”.

Juholt sade att ”offentlig sektor ska inte subventioneras av kvinnors lägre löner” och menade att det kommer att bli nödvändigt att höja lönerna och erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter för de anställda samt förbättra arbetsvillkoren.

Däremot sade Juholt ingenting om vården ur ett patientperspektiv; det blev inga besked om vårdköer, vårdens framtida finansiering, överbeläggningar och andra vårdfrågor.

Hur det ska bli med möjligheten att göra vinst för privata vårdföretag var en annan fråga där Håkan Juholt inte gav något klart besked, men han uttryckte ändå skarp kritik:

”Vi måste verkligen fråga oss om det var dagens form av privat bolagsvälde inom vård, skola och omsorg som avsågs ens av de godmodigaste förespråkarna av de omfattande utförsäljningar vi sett de senaste åren” sade Juholt samtidigt som han slog fast att socialdemokraterna inte motsätter sig olika driftsformer i välfärden.