Den ena produkten heter ”999” och innehåller det kortisonliknande medlet dexametasonacetat. Hudpreparat som innehåller detta läkemedel räknas som medelstarka.

Den andra hudsalvan heter ”Bai Fu Kang Unguent”. Den innehåller tre olika läkemedelssubstanser varav det ena räknas som ett medelstarkt kortisonpreparat.

Eftersom salvorna inte har godkänts som läkemedel i Sverige får de inte säljas enligt läkemedelslagen. Läkemedelsverket har kontaktat försäljarna som har försäkrat att de har upphört med försäljningen.

Samtidigt påpekar myndigheten att man aldrig bör använda salvor med okänt innehåll. Om de ger snabb lindring vid exempelvis klåda eller eksem kan de innehålla kortisonliknande medel som vid långvarigt bruk kan ge biverkningar inte bara på huden utan även på inre organ.