Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

I en av studierna följdes 191 äldre personer vid nio särskilda boenden i Umeå. Hälften av deltagarna hade lätt till måttligt svår demenssjukdom.

Ett särskilt träningsprogram med benstyrke- och balansövningar utvecklades speciellt för studien. Övningarna var lika enkla att genomföra för alla deltagare.

Effekter kvarstod

Efter den tre månader långa träningsperioden sågs i upp till ytterligare tre månader flera positiva effekter på benstyrkan, gångförmågan, balansförmågan och förflyttningsförmågan jämfört med en kontrollgrupp.

Däremot ökade inte effekten av ett proteinrikt näringstillskott omedelbart efter  träningen.

Bland personer med demenssjukdom noterades att träningsprogrammet förhindrade en försämring i förmågan att klara det dagliga livet, ADL. Effekten kvarstod dock inte vid uppföljningen tre månader senare.

Detta leder sjukgymnasten Håkan Littbrand, som står bakom avhandlingen, till slutsatsen att kontinuerlig träning förmodligen är nödvändig för att denna grupp ska behålla träningens goda effekter.