EMA kommer också att arbeta för att information om mediciner för äldre blir mer tillgänglig, för att på så sätt förbättra förskrivningen. Riktlinjerna innehåller råd till läkemedelsföretag om hur dessa bör gå till väga vid utvecklandet av mediciner för äldre.

Läkemedelsföretagen ska också kunna vända sig till ett expertråd för hjälp i samband med utvecklingen av nya läkemedel.

Strategin har döpts till Road map 2015. Bakgrunden till EMA:s initiativ är kommande demografiska förändringar i Europa, med en ökad andel äldre.