Ulrika Heddini, specialist på gynekologi och obstetrik, är doktorand vid Karolinska institutet i Solna och letar efter genetiska orsaker till generell smärtkänslighet hos unga kvinnor med vulvavestibulit.

Hon är mitt uppe i arbetet med sin doktorsavhandling. Några färdiga resultat från studierna finns inte ännu, men forskarna ser ett samband mellan vestibulit och annan smärtkänslighet.

– Grundtanken i min forskning är att leta efter genetiska komponenter i det smärtrelaterade systemet. Majoriteten bland kvinnor som har primär vestibulit har också mer generell smärta. När vi mäter smärtkänslighet på andra ställen på kroppen ser vi att de är känsligare än andra, säger Ulrika Heddini.

Köer till Stockholms enda mottagning

Hennes forskning bygger bland annat på intervjuer med omkring 100 kvinnor som har sökt hjälp på Stockholms enda vulvamottagning – den på Danderyds sjukhus.

– Det är så många som behöver hjälp att vi har fyra till åtta månaders väntetid vilket innebär att vi får böter för att vi bryter mot vårdgarantin. Vi skulle önska att fler sjukhus tog sitt ansvar och tog emot kvinnor som lider av samlagssmärta, säger hon.

Kvinnorna som söker hjälp lider antingen av primär vestibulit, som innebär att de alltid har haft ont vid samlag, eller av sekundär vestibulit, som innebär att något har hänt – ofta en svampinfektion.

– De flesta som har haft en svampinfektion blir återställda och mår bra, men sedan finns det kvinnor som får smärta som blir kvar, säger Ulrika Heddini.

Forskarna ser även andra typer av vävnadsskador. Exempelvis sådana  som de tror kan ha uppkommit genom att kvinnorna har haft samlag utan att vara upphetsade. Även psykosociala faktorer finns med i orsaksbilden, men det finns ingen överrepresentation av kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp.