Livsmedelsverket lät Läkemedelsverket analysera de 43 produkter som köptes in. I åtta av dem hittades läkemedelsklassade substanser.

Bland annat acetylcystein som finns i slemlösande läkemedel, Yohimbe som är en alfa-adrenerg blockerare som bland annat ger ökad hjärtfrekvens och höjer blodtrycketoch GABA som är en en signalsubstans i centrala nervsystemet.

Påstås förebygga cancer och dämpa herpes

Livsmedelsverket har tillsyn över kosttillskott och Läkmedelsverket över läkemedel. De inköp av kosttillskott som gjordes koncentrerades till produkter som påstods ha viktminskande eller prestationshöjande egenskaper.  På en del av produkterna tog innehållsdeklarationen upp att de innehöll Hoodia och Vitpilsextrakt.

Hoodia är en växt med direkt inverkan på centrala nervsystemet och Vitpilsextrakt innehåller salicin som i kroppen omvandlas till salicylsyra, som är smärtstillande och febernedsättande.

Några produkter påstods förebygga cancer eller dämpa herpesinfektioner. 

Utredaren Ingela Ottoson på Läkemedelsverkets inspektionsenhet är inte förvånad över resultaten.

Låg kunskap om marknadsföringsregler

– Kunskapen om vilka medicinska påståenden som får användas i marknadsföring av livsmedel är generellt sett låg, säger hon.

Ännu har verket inte bestämt vilka åtgärder man kommer att vidta mot producenterna av de produkter som innehöll läkemedel, men man rekommenderar tillverkarna att ta kontakt.