– Den oro som vi har känt har stärkts både av den finska utredningen och av det material som vi själva arbetar med just nu, säger professor Ingemar Persson på Läkemedelsverket.

Pekar mot ett samband

Än så länge har Läkemedelsverket inte gått ut med någon officiell rapport om den utredning om sambandet som pågår, men flera uttalanden från ledande tjänstemän inom verket tyder på att utredningen pekar mot att det finns ett samband mellan influensavaccinet Pandemrix och det ökade antalet fall av narkolepsi bland barn.

Läkemedelsverkets vetenskapliga chef Tomas Salomonsson säger att han inte tycker att Pandemrix bör ges till barn i nuläget.

Det mesta tyder på att den svenska rapporten kommer att bekräfta de finska resultaten. Precis som i Finland har vi fler barn än väntat som drabbats av narkolepsi och de har insjuknat i samband med vaccinering, säger Tomas Salomonsson.

Många frågor återstår

Utredningen kring sambandet mellan vaccin och narkolepsi gäller specifikt vaccinet Pandemrix. I första hand handlar det om att slå fast om det överhuvudtaget finns ett samband och därefter att försöka få klarhet i vad det är i just Pandemrix som skulle kunna innebära en ökad risk för att drabbas av narkolepsi.

Där väntar ett stort utredningsarbete. Dessutom vet vi inte varför just Sverige och Finland har fått flera fall av narkolepsi när till exempel Kanada har vaccinerat dubbelt så många barn med Pandemrix utan att få de här biverkningarna, säger Tomas Salomonsson. 

Enligt Ingemar Persson presenteras Läkemedelsverkets rapport i början av nästa vecka.