Det är vanligt med undernäring inom äldreomsorgen och därför har Livsmedelsverket lagt stor vikt vid att måltiderna anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål.

– Chansen att man äter så mycket man behöver ökar om maten är aptitlig och måltiden i sin helhet upplevs som positiv. Att anpassa måltiden efter den äldres önskemål innebär till exempel att aktivt fråga efter och vara lyhörd för den äldres egen vilja, säger Anette Jansson, chef för rådgivningsenheten på Livsmedelsverket.

Råden bygger på vetenskapligt underlag och utgår från både de äldres näringsbehov och fysiologi samt hur måltidsmiljö och bemötande påverkar ätandet.

Alla som arbetar med mat inom äldreomsorgen ska kunna hitta råd och stöd för att planera, laga och servera måltider till de äldre. Därför är råden uppdelade och riktade till olika grupper.

Enhetschefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare har fått sina egna råd, liksom omsorgspersonalen som arbetar mer direkt i omsorgen både på särskilda boenden och med äldre i hemmet.